Home

OEFENINGEN TEGEN SCHOOLGEMIS EN LOCKDOWNVERVELING 😊


TAAL

- Luister naar het verhaal van Bertha de blèrtrien van David Walliams

- Doe de Bertha de blèrtrien quiz.

- Bekijk het filmpje over de woordsoorten.

- Bekijk het filmpje over de verwijswoorden.

- Herhaal woordsoorten en verwijswoorden met een stukje tekst van Bertha de blèrtrien.

- Zinnen in de tegenwoordige of verleden tijd oefenen.

- Bekijk het herhalingsfilmpje over persoonsvorm en onderwerp. (4e leerjaar)

- Zoek de persoonsvorm en het onderwerp. (4e leerjaar)REKENEN

- Getaldictee: oefen van 100 tot 999

- Getalbegrip oefenen tot 10 000 met MAB blokken (klik op de blokjes om het juiste getal te vormen)

- Oefen je deeltafels met ballonnen prikken.

- Oefen breuken benoemen.

- Kommagetallen rangschikken van klein naar groot. (4e leerjaar)

- Een breuk nemen van een getal. Filmpje over hoe de oefening werkt. (4e leerjaar)

- Een breuk nemen van een getal. (4e leerjaar)


MUZISCH

- Leer een monster tekenen met de illustratorTony Ross (Maakt de tekeningen bij de boeken van David Walliams)
  Stuur gerust een foto door van je werk via Whatsapp of e-mail (vragen aan papa of mama).


Beste Astro of ouder


Op deze website vind je vooral links naar filmpjes en websites die passen bij wat we in de klas leren.

Je kan deze website gebruiken om ook thuis wat leerstof extra in te oefenen.


Veel leerplezier !


Melanie