Taal

LEZEN

AVI

TEKSTSOORTEN

- filmpje: Wat is een gedicht


SPELLING

TAALSYSTEMATIEK

- filmpje: alfabetisch rangschikken

- filmpje: woordsoorten

- filmpje: soorten zinnen

- filmpje: verwijswoorden (3e leerjaar)

- filmpje: verwijswoorden (4e leerjaar)

- filmpje: samenstellingen (3e leerjaar)

- filmpje: wat zijn afleidingen

- filmpje: samenstellingen en afleidingen (4e leerjaar)

- filmpje: onderwerp en persoonsvorm (4e leerjaar)

- filmpje: tegenwoordige en verleden tijd (4e leerjaar)


- oefenen: lidwoorden

- oefenen: flitskaarten woordsoorten

- oefenen: tegenwoordige en verleden tijd

- oefenen: tegenwoordige of verleden tijd (2)

- oefenen: persoonsvorm en onderwerp

- oefenen: alfabetisch rangschikken (op computermeester.be)


WOORDENSCHAT


- oefenen: beroepen

- oefenen: thuis